De Coppel

Ontwikkeling van een landgoed aan de Linge

Op een fantastische locatie direct gelegen aan de Linge, de langste rivier van Nederland, is een fruitbedrijf van 10 hectare gelegen, de Coppel. Een groot deel van dit gebied wordt door Bogor Projectontwikkeling uit Gorinchem ontwikkeld tot een bijzonder landgoed met een brede maatschappelijke functie.

Te midden van het een afwisselende Lingelandschap met boomgaarden, weilanden, grienden en rietvelden ontstaat straks een nieuw natuurgebied dat aansluit op de waarden van haar omgeving. Hier kunnen jong en oud de natuur ‘beleven’, met respect voor nieuw te ontwikkelen flora en fauna.

Scroll voor meer

De locatie

Het plan

Kastanjeboom Alphen

Hier krijgt de natuur weer alle ruimte!

Het doel van de ontwikkeling is dit unieke gebied te bewaren voor de toekomst en de landschappelijke inrichting aan te passen naar een gebied met een brede differentiatie in flora en fauna. Dit betekent enorme verduurzamingsoperatie voor het gebied én de samenleving.

Een duurzaam landgoed voor iedereen gekoppeld aan vijf landelijke woningen


Zo wordt er onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van een bos, grienden, natuurvriendelijke oevers met riet, glanshaver hooiland, een moeras, een fruitgaard, fiets- en wandelpaden en een openbaar verblijfsgebied aan de Linge. Daarnaast worden er vijf landelijke woningen ontwikkeld in het gebied.

Op deze plek werken wij met elkaar naar een duurzame toekomst voor De Coppel, een nieuw landgoed aan de Linge: een leefgemeenschap voor mens, dier en natuur.

Recreëren en spelen

Halfverharding

Natuurlijk spelen

Natuurlijke erfafscheiding

Poel - natuurvriendelijke oevers

Uitgemaaid pad

Voedselbos

Natuur & landschap

Waterplanten

Rietmoeras

Hoogstam fruitgaard

Glanshaver hooiland

Grienden - nat bos

Droog bos

Updates

Op deze website informeren wij over de diverse fases in de ontwikkeling, we houden u via diverse updates geïnformeerd.

Participatie Buurmalsen & de regio

De Coppel wordt in de toekomst een mooi verblijfsgebied waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Inwoners van de gemeente West-Betuwe worden dan ook op termijn uitgenodigd mee te denken aan de concrete invulling binnen de mogelijkheden.

Lees bericht

Het team

Bogor Projectontwikkeling

Ontwikkelaar, initiatiefnemer in samenwerking met de gemeente West-Betuwe.


www.bogor.nl

EVE Architecten

Architect van het project.


www.eve-bv.nl/

Space Value

Bureau voor stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling.


www.spacevalue.nl

Heeft u een vraag of opmerking?

Stuur ons een e-mail naar info@bogor.nl.